පේරාදෙණියෙ පාලම යටින් ගලා ගිය ජල කද අපමණ ය.

ගෙවී ගොස් ඇති කාලය බොහෝ වී ඇතත් එය මිල කළ නොහැක්කක්. ඒත් ඒ කාලය තුළ පේරාදෙණියෙ පාලම යටින් ගලා ගොස් ඇති ජල ප්‍රමාණය නම් අති මහත්. පොළවට වට ජලය සීරුවෙන් මුහුදටම ගලා ගියා මෙන් කාලය ද ඇත්තේ ගෙවී යමින්. නිහඩව සිටියා ප්‍රමාණවත් ය.

විවේචනයටම පමණක් නොව තේරුම් ගත් දේ ලබා ගත් අත්දැකීම් සමාජ ගත කිරීම ද වැදගත්. ඒ අර්ථයෙන් පැමිණ ඇත්තේ සුදුසුම කාලයක්. ඔව් අපි පටන් ගනිමු. එහෙත් ඒ ආරම්භය සාර්ථක කරන්නේ ඔබයි.

Advertisements
Posted in Uncategorized